Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Готови са и първите килими, изтъкани от негоден за повторна употреба текстил

Готови са и първите килими, изтъкани от негоден за повторна употреба текстил