Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Провеждане на начална  пресконференция по проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“

Провеждане на начална пресконференция по проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“

На 10 юни 2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в зала «Нептун» на хотел «АКВА», гр. Варна,  ул. «Девня» № 12-А ще се проведе начална пресконференция по проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 с № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.

С настоящото прессъобщение отправяме към вас покана да се присъедините към това събитие.