Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Заключителна пресконференция по проект

март 16, 2022 @ 10:00 am - 12:00 pm

«ЕКО ЛОГИСТИК А» ЕООД в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД подготвя провеждането на заключителна пресконференция по проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 16 март 2022 г. (сряда) от 10:00 часа в зала Нептун на хотел АКВА, гр. Варна,ул. Девня 12А, при спазване на всички временни противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г., на министъра за здравеопазването.Programa_16.03.2022Pokana_16.03.2022_1

март 16, 2022 @ 10:00 am - 12:00 pm