Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Кръгла маса на тема: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез разделно събиране на облекла и текстил. Проблеми и бъдеще на събрания текстил“

февруари 21, 2022 @ 10:00 am - 12:00 pm

Programa_21.02.22 Pokana_21.02.2022

Уважаеми дами и господа, отправяме  покана към Вас да се присъедините към това събитие!

На 21 февруари 2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала Нептун на хотел АКВА, гр. Варна,ул. Девня 12А, ще се проведе Кръгла маса на тема: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез разделно събиране на облекла и текстил. Проблеми и бъдеще на събрания текстил“ . Събитието се провежда в рамките на проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.

На кръглата маса ще бъдат представени нагледно, чрез снимки и видеоматериали, етапите на изпълнение на проекта, постигнатите резултати от него. Ще бъдат демонстрирани и изработените килими от негоден за повторна употреба текстил. Ще се проведе дискусия на тема предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез разделно събиране на облекла и текстил. Проблеми и бъдеще на събрания текстил. Обсъждане на възможностите за прилагане на дейностите  по управление на отпадъците , част от демонстрационния проект, които се намират най-високо в йерархията на управление на отпадъците, като възможност за постигането на целите, заложени в националното и европейско законодателство.

Срещата ще се проведе при спазване на всички временни противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021г., на министъра за здравеопазването.

При промяна на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19 или промяна в начина на провеждане на събитието, ще Ви информираме допълнително.

БЕНЕФИЦИЕНТ: “ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД

ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА: „ЕВРОТЕКС“ЕООД

:

февруари 21, 2022 @ 10:00 am - 12:00 pm