Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Провеждане на втора демонстрационна работна среща по проекта

януари 21, 2022 @ 10:00 am - 11:30 am

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

«ЕКО ЛОГИСТИК А» ЕООД подготвя провеждането на втора демонстрационна работна среща по проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.

Целта на срещата е демонстрация на процеса на тъкане на килими от текстил.

Демонстрационната работна среща ще се проведе на 21 януари 2022 г. (петък) от 10:00 часа в работилницата на «ЕКО ЛОГИСТИК А» ЕООД, гр. София, при спазване на всички временни противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г., на министъра за здравеопазването. При промяна на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19 или промяна в начина на провеждане на събитието, ще Ви информираме допълнително.

Покана_21.01.2022

Програма_21.01.2022

януари 21, 2022 @ 10:00 am - 11:30 am

Място

ЕКО ЛОГИСТИК А – работилница
ул.Бяло поле № 12
София, София 1618 България
+ Google Map
0889 094 984