Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

„Градът“

„Градът“

Вдъхновението продължава да бъде част от нашия проект, с който даваме нов живот на отпадъците от текстил. Споделяме с вас, едни от най-впечатляващите ни ръчно изтъкани килими от серията , която нарекохме „Градът“.

Килимите са изтъкани в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД,  от  нарязани ленти, от негоден за повторна употреба текстил, а дейността е част от проекта„ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“.

Всички килими /стенни пана/ са авторски и  по своему неповторими. Те показват многообразието от възможности да се прилагат  добрите екологични практики.