Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Дарихме 13 килима/стенни пана на три социални услуги в община Велико Търново

Дарихме 13 килима/стенни пана на три социални услуги в община Велико Търново

Дарихме 13 килима/стенни пана на три социални услуги в община Велико Търново – „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, с.Церова кория, „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, на ул. „Цар Симеон“ и „Дневен център за лица с увреждания“ , ул. „Цветарска“. Събитието се проведе в Читалище „Надежда 1869“, гр. Велико Търново.

Килимите/стенните пана са изтъкани в рамките на проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01, с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ЕООД  и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ЕООД. Съгласно проектното предложение,  килимите, изтъкани от негоден за повторна употреба текстил, са предназначени за дарение на социални институции.

Благодарим за любезното домакинство и съдействие на Община Велико Търново, на г-жа Росица Димитрова, директор Социални дейности, както и на управителите и ползвателите на горецитираните социални услуги, които уважиха събитието.