Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Да мислим екологично –  възможност да предадем ненужните ни дрехи и домашен текстил

Да мислим екологично – възможност да предадем ненужните ни дрехи и домашен текстил

Мобилен пункт  отново ще събира ненужните дрехи и текстил от домакинствата в град Варна. Той ще бъде разположен в ЖК Младост, пазар Младост,  на паркинга в страни от My Market, под МЦ Санита, тази събота – 20.05.2023 година, в интервала от 10,00 до 13,00 часа. Напомняме, че  дрехите или текстилните изделия се предават чисти и опаковани в торби. Събраните ненужни дрехи и текстил  предадени от гражданите, се сортират, след което преминават подготовка за повторна употреба. Негодните за повторна употреба текстилни изделия се нарязват на  ленти, от които се изтъкават пъстри килими и стенни пана.

Кампанията е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.

Възползвайки се от тази възможност, всеки един от нас демонстрира своята екологична отговорност и подпомага разделното събиране на текстилните отпадъци, което от своя страна, спомага за увеличаване дела на рециклираните материали.  Тези стъпки допринасят за прехода към кръгова икономика в Република България.