Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Изложба на Сурвакарски маски  на „СУРВА 2024“

Изложба на Сурвакарски маски на „СУРВА 2024“

Нашите „Сурвакарски маски“ бяха част от експонатите,  в изложбите, организирани по повод ХХХ издание на Международния фестивал на маскарадните игри (МФМИ) „Сурва“. Фестивала се организира от Община Перник от 1966 г., а през 2015 г. обичаят „Сурова“, характерен за Средна Западна България, е включен в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството.

Освен на колоритните шествия, на неповторимите маски и костюми, гостите на фестивала имаха възможност да посетят изложбените зали в града и  да се насладят на  разнообразие от произведения на  изкуство, вдъхновени от българските традиции.

Стенните пана с ликове на кукери, са ръчно изтъкани от нарязани текстилни ленти,  от негодни за повторна употреба текстилни изделия, в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД.  Тъкането с нарязани ленти от негоден за повторна употреба текстил, е резултат от реализацията на проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни отпадъци, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“ ,  ИСУН  2020№BG16M1OP002-2.009-0018-C01.

Демонстрирайки добрата практика за предотвратяване образуването на битови отпадъци от облекла и текстилни изделия, чрез разделното им събиране, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на последващ продукт – изтъкаване на килими от негодните за повторна употреба текстилни изделия, сме убедени, че ще повишим общественото самосъзнание не само на младите хора в страната, а и на цялото общество.  Всички тези стъпки ще  спомогнат за намаляване и предотвратяване на смесването на ненужните облекла и текстил в контейнерите за  битови отпадъци, което от своя страна  ще  доведе до удължаване на жизнения цикъл на изделията.