Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

И тази събота предстои мобилно събиране на ненужни дрехи и текстил в гр. Варна

И тази събота предстои мобилно събиране на ненужни дрехи и текстил в гр. Варна

В съботния ден,  17.02.2024 година,  жителите на града, ще могат да се възползват от разположения мобилен пункт за събиране на ненужни дрехи и текстилни изделия. Пункта ще бъде разположен от 10:00 до 13:00 часа, на улица „Ана Феликсова“, до паркинга пред магазин „Мондо“ в ЖК „Възраждане“. Всички желаещи ще имат възможност да предадат натрупалите се в домовете им  ненужни дрехи и домашен текстил. Дрехите трябва да бъдат чисти и опаковани в чували или торби.

Кампанията  мобилно събиране е част от дейностите, които продължаваме да  изпълняваме в периода на дълготрайност на демонстрационен проект  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.

Мобилното събиране на текстилни отпадъци  се извършва регулярно по график, всяка трета събота от месеца, в различни райони на град Варна. Събраните дрехи се сортират, преминават през подготовка за повторна употреба и тези които се определят като негодни се нарязват на текстилни ленти, от които се изтъкават пъстроцветни килими.

Предавайки  текстилните изделия разделно, всеки един от нас, спомага за увеличаване на дела на рециклираните  текстилни материали, както и за  намаляване на количеството битови отпадъци, които се депонират ежедневно. Добрите  практики, които проекта демонстрира, също така спомагат за повишаване на информираността на обществото и екологичната му култура.