Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Коледно настроение

Коледно настроение

В навечерието на Коледните празници, ви представяме част от зимната ни колекция, съчетала в себе си едновременно много настроение и  снежна белота. Цветовете са специално подбрани и съчетани, за да подсилят усещането ни за Коледа. Килимите са ръчно изтъкани от нарязани ленти, негоден за повторна употреба текстил,  във  вълшебната работилница на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД,

Благодарим на всички, които продължават да бъдат част от реализирането на  проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 №BG16M1OP002-2.009-0018-C01 и ни подкрепят в прилагането на добри екологични практики.

Пожелаваме  Ви топли, уютни и споделени Коледни и Новогодишни празници!