Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Колекция „Любов“

Колекция „Любов“

В месеца на любовта и виното ви представяме част от колекцията ни „Любов“. За изтъкаването на килимите са подбрани нарязани текстилни ленти в цветовата гама на розовото, което символизира романтиката и щастието. Розовото е цвят, който всява спокойствие, спомага за намаляването на нивата на стреса и агресията. Често пъти се предпочита като цвят в работни пространства, където се извършва творческа работа.

Нарязаните текстилни ленти, които се използват за тъкането, са от различни по вид и материя текстилни изделия. Те са били събрани разделно,  след което са преминали процес по сортиране и са категоризирани като негодни за повторна употреба текстилни изделия. Вместо да отидат за депониране, те се рециклират, като  се нарязват на ленти, а от тях се изтъкават уникални разноцветни килими.

Килимите се изтъкават в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД,  а тъкането е част от продължаващите дейности в периода на дълготрайност на проекта„ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“.

Споделяйки уникалните ни килими/стенни пана, продължаваме да ви запознаваме с  добрите екологични практики, които изпълнението на проекта има за цел да  внедри и популяризира и да насърчи всеки един от вас да бъде част от реализацията на тези практики.

Периода на дълготрайност на проекта приключва скоро, след което ще имате възможност да закупите  своя ръчно изтъкан килим/пано.

Проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни отпадъци, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“ ,  ИСУН  2020№BG16M1OP002-2.009-0018-C01.