Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Къде да оставим разделно събраните ненужни дрехи

Къде да оставим разделно събраните ненужни дрехи

Контейнер за разделно събиране на текстилни изделия е разположен в град София, на автобусна спирка „Оряхово“,  бул. Сливница, посока Орион. За удобство на гражданите, които биха искали да използват контейнера  прилагаме линк с точното му местонахождение – https://maps.app.goo.gl/Vi7Y5phrunvYGWGG9.

В град Варна, контейнерите са два и са разположени на ул. „Нептун“ 1, Западна Промишлена Зона, в базата на „Евротекс“ ЕООД, партньор по проекта. Прилагаме линк с точното местонахождение – https://maps.app.goo.gl/ChwkPDzeH5NF1BWB8.

Разделното събиране на ненужни текстилни изделия е първата стъпка от изпълнението на проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01″.

Всяко едно домакинство събира купища ненужни дрехи и текстилни изделия. Важно е, те да не попадат в  потока с общи битови отпадъци, а да бъдат събрани разделно. Разделното събиране се осъществява както чрез специализирани контейнери, които са поставени на удобни локации за гражданите –  в град Варна и град София, така и чрез кампании за мобилно събиране, които се реализират ежемесечно на територията на град Варна,  В последствие, разделно събраните текстилни изделия преминават през няколко етапа на обработка  – сортират се, дезинфекцират се и се разпределят на годни или негодни за повторна употреба. След като  се класифицират като негодни за повторна употреба, но подходящи за рециклиране, се избира възможно най-удачната форма на оползотворяване.

За да продължи процеса по рециклиране, текстилните изделия първо се сортират  по материи и цветове, след което от тях се отстраняват  твърдите елементи. Една част от текстила се нарязва  за парцали, които се употребяват в индустрията, а другата част на ленти, които се използват за демонстрационно тъкане на разноцветни килими. Килимите се изтъкават в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, бенефициент по проекта.

Изпълнението на проекта, цели да повиши  екологичната отговорност и самосъзнание на всеки един гражданин и да спомогне да се изградят навици в обществото, чрез които поетапно да се предотврати изхвърлянето на ненужните облекла и текстил в контейнерите за смесени битови отпадъци.

„Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01″.