Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Нова серия прекрасни творения

Нова серия прекрасни творения

В началото на Новата  2024 година, искаме да ви заредим с цветно настроение и да ви споделим нова серия прекрасни творения! Този път  нарекохме тази селекция най-общо „Фигури“, но всъщност при всеки нов поглед се вижда нещо различно. Някои виждат в килимите различни посоки, други пресечени пътища, а трети просто преплетени геометрични фигури.

Уникалното в нашите килими е, че са ръчно изтъкани от нарязани текстилни ленти, които са от негодни за повторна употреба текстилни изделия. Една от най-важните стъпки в създаването на стилен и цялостен вид е откриването на правилната цветова комбинация.  Преобладаващата цветова гама, която е подбрана за изтъкаването на тази серия килими е от по-наситени цветове – червено, зелено, синьо.  Червеното е от цветовете, които предизвикват усещане за радост, енер­гия, емоционалност, сила и топлота. Зеленото е цвета на природата, растежа и възраждането. Символизира изобилие, хармония и отмора. Синьото се възприема като цвят на небето, на мисълта и съзнанието. То е символ на небосвода, мечтите, вярата, търпението, истината и красотата. Тази серия ръчно изтъкани килими създава  усещане за динамика и енергия, като същевременно излъчва хармония и баланс.

Килимите са изтъкани в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД,  а тъкането е част от продължаващите дейности в периода на дълготрайност на проекта„ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“.

Споделяйки уникалните ни килими/стенни пана, отново  насочваме вниманието ви към добрите екологични практики, които изпълнението на проекта има за цел да  внедри и популяризира, както и да насърчим всеки един от вас да бъде част от прилагането на тези практики

Проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни отпадъци, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“ ,  ИСУН  2020№BG16M1OP002-2.009-0018-C01.