Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Отбелязахме Световния ден на околната среда

Отбелязахме Световния ден на околната среда

На 07 юни 2023 г. гостувахме на Лесотехнически Университет, Специалност Екология и опазване на околната среда. По този начин отбелязахме Световния ден на Околната среда, който официално се чества от 1974 година на 05 юни. Световният ден на околната среда е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за предприемане на  действия за опазване на природата, чрез инициативи, които да насочат общественото внимание към проблемите на околната среда и усилията, които трябва да се положат за промяната към по-добро бъдеще.

Събитието откри проф. инж. Екатерина Тодорова, декан на Факултет Екология и Ландшафтна архитектура.

Екип на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД,  представи на аудиторията кратка презентация с резултатите  и възможностите на  един уникален проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, ИСУН  2020№BG16M1OP002-2.009-0018-C01, с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД  и партньор „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.

В рамките на изпълнение на проектните дейности, само за период от 12 месеца постигнахме следните резултати:

  • 36 тона текстилни отпадъци – разделно събрани и отклонени от депониране, които сега живеят нов живот
  • 26 килима –  ръчно изтъкани от нарязани ивици от негоден за повторна употреба текстил.

Или 97% от събраното количество текстилни отпадъци е рециклирано, 3 % е оползотворено и 0% е депонирано.

Гостите на събитието имаха възможност да видят една малка част от ръчно изтъканите килими от негоден за повторна употреба текстил и да се насладят на тяхната пъстрота и неповторимост.