Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Предстои мобилно събиране на ненужни дрехи и текстил  в град Варна

Предстои мобилно събиране на ненужни дрехи и текстил в град Варна

На 19.11.2022 година, от 10:00 до 13:00 часа, жителите на град Варна, ще имат възможността да предадат събрани ненужни дрехи и текстилни изделия. В ЖК Чайка до бл.9 пространството между спортно игрище и детска площадка – срещу магазин СБА, ще бъде разположен мобилен събирателен пункт. Инициативата е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил. Мобилното събиране на текстилни отпадъци се извършва всяка трета събота от месеца, в различни райони на град Варна, по предварително оповестен график, на сайта на проекта.

Възползвайки се от тази възможност, всеки един гражданин, ще допринесе за намаляването на количеството битови отпадъци, които се депонират ежедневно, както и ще спомогне за управлението на текстилните отпадъци, в съответствие с най-високите нива в йерархията за управление на отпадъци.

Партньори по проекта са „ЕКО ЛОГИСТИК А“ и „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.