Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Предстоящо мобилно събиране на ненужни дрехи и текстил  – да покажем своята екологична отговорност

Предстоящо мобилно събиране на ненужни дрехи и текстил – да покажем своята екологична отговорност

И  тази събота, гражданите на Варна, ще могат да предадат събраните количества ненужни дрехи и домашен текстил в разположения специално за целта мобилен пункт. Той ще бъде позициониран  на 17.06.2023 година, в интервала от 10,00 до 13,00 часа на паркинга над McDrive, на бул. Владислав Варненчик.

Всяко домакинство събира голямо количество ненужни дрехи и текстил през годината. Чрез предаването им в специализирани контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци или чрез предаването им в мобилен пункт за разделно събиране на текстилни отпадъци, гражданите показват своята екологична отговорност, спомагат за  увеличаване дела на рециклираните материали и намаляването на количествата отпадъци за депониране.

Дрехите или текстилните изделия се предават чисти и опаковани в торби. Събраните ненужни дрехи и текстил,  предадени от гражданите, се сортират, след което преминават подготовка за повторна употреба. Годните за повторна употреба дрехи, започват своя нов живот. Част от негодните за повторна употреба текстилни изделия се нарязват на  ленти, от които  ръчно се изтъкават уникални цветни килими и стенни пана.
Кампанията е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, а партньор „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.