Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Разнообразието от цветове, тъкани и десени – стимулира въображението ни

Разнообразието от цветове, тъкани и десени – стимулира въображението ни

Изтъкаването на килими от  нарязани ленти, от негоден за повторна употреба текстил, е финалния етап  от изградената по проекта система за разделно събиране на текстилни изделия, а именно „Демонстрационно тъкане на килими от негоден за повторна употреба текстил“.

Както и преди сме ви разказвали, килимите се тъкат на специално изработени за проекта вертикални станове, в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД.  Нарязаните текстилни ленти, пристигат в работилницата в големи чували, след което започват  детайлно  да се сортират. Разнообразието от цветове, тъкани и десени  е голямо, но това само стимулира въображението ни да работи още повече. Резултата е още по-колоритни, още по-различни и неповторими килими!  Килимите ни, не са само красиви, те са  и доказателство за  прилагането на добрите екологични практики, вплетени в изпълнението на проекта.

Представяме ви една малка част от новите творения!

 

 

 

Проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01 с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД  и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ЕООД.