Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Цветните постижения на нашия проект

Цветните постижения на нашия проект

В навечерието на заключителната пресконференция на нашия проект  «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01 с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД  и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ЕООД ви представяме малка част от изтъканите килими от негоден за повторна употреба текстил.

Те са резултат от изпълнението на поддейност 5 от проекта, а именно „Демонстрационно тъкане на килими от негоден за повторна употреба текстил“. Килимите се тъкат на специално изработени за проекта вертикални станове, в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, от нарязани ивици негоден текстил. В работилницата пристигат нарязани ленти предимно от памучни или синтетични материи. В специализираната литература се посочва, че за изтъкаването на един килим с размери 90х150 са необходими от 2,5 кг до 10 кг текстилни  памучни отпадъци.  Ивиците текстил се сортират и съчетават по цветове и материи, за да се подберат модели за тъкане на килими. Нашите килими, изтъкани от нарязани ленти от негоден за повторна употреба текстил, се отличават с разнообразие от цветове и форми, вдъхновени от заобикалящата ни природа.  Килимите ще бъдат дарени на социални институции, след края на проекта.