Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

ГРАФИК ЗА МОБИЛНО СЪБИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ (актуален)

ГРАФИК ЗА МОБИЛНО СЪБИРАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ (актуален)