Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Последни изминали Събития

Заключителна пресконференция по проект

«ЕКО ЛОГИСТИК А» ЕООД в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД подготвя провеждането на заключителна пресконференция по проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01. Заключителната пресконференция ще се проведе на 16 март 2022 г. […]

Кръгла маса на тема: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез разделно събиране на облекла и текстил. Проблеми и бъдеще на събрания текстил“

Programa_21.02.22 Pokana_21.02.2022 Уважаеми дами и господа, отправяме  покана към Вас да се присъедините към това събитие! На 21 февруари 2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в зала Нептун на хотел АКВА, гр. Варна,ул. Девня 12А, ще се проведе Кръгла маса на тема: „Предотвратяване образуването на битови отпадъци чрез разделно събиране на облекла и текстил. Проблеми […]

Провеждане на втора демонстрационна работна среща по проекта

ЕКО ЛОГИСТИК А - работилница ул.Бяло поле № 12, София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, «ЕКО ЛОГИСТИК А» ЕООД подготвя провеждането на втора демонстрационна работна среща по проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01. Целта на срещата е демонстрация на процеса на тъкане […]