Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Може да се свържете с нас на email адрес office.ekologistica.eu@gmail.com или чрез формата за обратна връзка! Благодарим ви