Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Парцалени килими

Парцалени килими

Парцалените килими са нова серия в нашата тъкачна работилница. Те са толкова