Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

ДЕМОНСТРАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

ДЕМОНСТРАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

На 17 ноември 2021 г. в сградата на «Евротекс» ЕООД, гр. Варна се проведе демонстрационна работна среща по проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба,
Разделно събиране на текстилни отпадъци

Разделно събиране на текстилни отпадъци

За предотвратяване на образуването на битови отпадъци от облекла и текстилни изделия е организирано разделното им събиране чрез специализирани контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци, които са разположени: град