Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Великденско разчистване – възползвайте се от възможността да предадете ненужните си дрехи

Великденско разчистване – възползвайте се от възможността да предадете ненужните си дрехи

Тази събота, 20.04.2024 г. , жителите на  Варна, ще имат възможност да предадат събраните ненужни дрехи и текстилни изделия в мобилен пункт. Той ще бъде разположен в интервала от 10,00 до 13,00 часа, в района  на Пазар Чаталджа, на кръстовището на ул. „Цар Иван Асен“ с  ул. „Драва Чех“. Напомняме Ви, че събраните от вас ненужни дрехи и текстилни изделия се предават  чисти и опаковани в торби.

Мобилното събиране е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01. Кампаниите се провеждат регулярно – всяка трета събота на месеца, на различни локации в град Варна. Графикът се публикува предварително на сайта на проекта, за да могат гражданите да изберат най-подходящата локация за тях. На този етап е планирано провеждане на мобилно събиране до м. август 2024г.

Събраните ненужни дрехи и текстил от гражданите, се сортират, след което преминават подготовка за повторна употреба, а негодните за повторна употреба, се нарязват на текстилни ленти, които се използват за демонстрационно тъкане на килими. Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.

Всеки един от нас има възможност да демонстрира своята екологична отговорност и подпомогне разделното събиране на текстилните отпадъци, като се включи в кампаниите по мобилно събиране на ненужни дрехи и текстилни изделия.