Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Да мислим екологично – предстоящо мобилно събиране на ненужни дрехи и текстил в град Варна

Да мислим екологично – предстоящо мобилно събиране на ненужни дрехи и текстил в град Варна

Всички граждани на Варна, които вече са разчистили гардеробите си от ненужните и омалели летни дрехи, могат да се възползват от мобилен пункт за събиране на дрехи, който  ще ви очаква в ЖК Младост, пазар Младост,  на паркинга в страни от My Market, под МЦ Санита, тази събота – 16.09.2023 година, в интервала от 10,00 до 13,00 часа.

Мобилния пункт събира ненужните дрехи и текстил от домакинствата в град Варна. Както знаете, дрехите или текстилните изделия се предават чисти и опаковани в торби. По този начин давате възможност за нов живот на текстилните отпадъци. Събраните ненужни дрехи и текстил  предадени от гражданите преминават през няколко стъпки на третиране – сортират се, преминават през подготовка за повторна употреба, част от негодните за повторна употреба текстилни изделия се нарязват на  ленти, а от тях се изтъкават пъстри килими и стенни пана.

Кампанията е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.

Да мислим екологично не е достатъчно, важно е и да демонстрираме своята екологична отговорност, като  един от начините е да подпомагаме разделното събиране на текстилни отпадъци. По този начин всеки един от нас участва в процеса и спомага за увеличаване дела на рециклираните материали. Всички тези стъпки допринасят и за  прехода към кръгова икономика в Република България.