Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Живот за текстилните отпадъци гостува отново на Лесотехнически университет

Живот за текстилните отпадъци гостува отново на Лесотехнически университет

Във връзка с честванията по повод 50 години екологично образование в България, отново гостувахме  на Лесотехнически университет, специалност „Екология и опазване на околната среда“. Възползвахме се от малкото слънчеви дни в София и успяхме да организираме работилница по тъкане на открито в двора на университета. Студенти от ЛТУ и гости ученици от Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“, гр. Перник и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ се включиха активно в работилницата по тъкане и успяха да изтъкат прекрасни пана от нарязани ленти от негоден за повторна употреба текстил.

Екип на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД  разказа повече за начините за рециклиране на текстилни отпадъци на гостите и ги запозна с основни стъпки  в тъкането с текстилни ленти.

Тъкането с нарязани ленти от негоден за повторна употреба текстил, е резултат от реализацията на проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни отпадъци, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“ ,  ИСУН  2020№BG16M1OP002-2.009-0018-C01.