Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

«ЕКО ЛОГИСТИК А» ЕООД в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД подготвя провеждането на заключителна пресконференция по проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.

Заключителната пресконференция ще се проведе на 16 март 2022 г. (сряда) от 10:00 часа в зала Нептун на хотел АКВА, гр. Варна,ул. Девня 12А, при спазване на всички временни противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г., на министъра за здравеопазването.

На заключителната пресконференция ще представим подробна информация за изпълнението на проекта и постигнатите резултати, количествата събрани дрехи и текстил годни за повторна употреба, възможността на системите за разделно събиране на облекла и текстил да се самоиздържат. С провеждането на събитието целим да информираме обществеността и заинтересованите страни.

 

Срок на изпълнение на договора – 23 месеца. Договорът стартира на 23.09.2020 г.

Проектът е на стойност – 387 572,98 лв., от които:

  • 329 437,03 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и
  • 58 135,95 лв. от държавния бюджет на Република България.

Пресконференцията ще се проведе при спазване на всички временни противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г.,  последно изменена и допълнена със Заповед № РД-01-103/22.02.2022 г., на министъра на здравеопазването. При промяна на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19 или промяна в начина на провеждане на събитието, ще Ви информираме допълнително.

За актуална информация и програма на събитието, следете сайта на проекта – https://lifefortextilewaste.bg/.

С настоящото прессъобщение отправяме към вас покана да се присъедините към това събитие!

БЕНЕФИЦИЕНТ: “ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД

ПАРТНЬОР: „ЕВРОТЕКС“ ЕООД

Programa_16.03.2022