Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Лятно ни е!

Лятно ни е!

Лятното настроение е обзело и нашия проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“.

Слънчеви цветове, топли краски и въздействащо излъчване са вплетени в новата ни серия килими. Всяка нарязана лентичка си е намерила точното място.

Творенето  и тъкането на авторски килими от нарязани ивици негоден за повторна употреба текстил  в нашата работилница  продължава.  Всеки път се сътворява нещо ново, уникално и неповторимо, благодарение на вложените желание и търпение.

Проект «Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил», ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01 с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД  и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ЕООД.