Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Мобилно събиране – график за 2023 година

Мобилно събиране – график за 2023 година

И през 2023 година жителите на град Варна, ще имат възможността да предадат събрани ненужни дрехи и текстилни изделия. На различни удобни локации в града, всяка трета събота на месеца, ще бъде разполаган мобилен събирателен пункт. Гражданите ще могат да се информират за точното местонахождение на мобилния пункт по предварително оповестен график, публикуван на сайта на проекта. Инициативата е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил.

Възползвайки се от тази възможност, всеки един гражданин, ще допринесе за намаляването на количеството битови отпадъци, които се депонират ежедневно, както и ще спомогне за управлението на текстилните отпадъци, в съответствие с най-високите нива в йерархията за управление на отпадъци.

Партньори по проекта са „ЕКО ЛОГИСТИК А“ и „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.

2023-01-03-mob.subirane