Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Мобилно събиране на непотребни за домакинствата дрехи и текстил

Мобилно събиране на непотребни за домакинствата дрехи и текстил

Тази събота,  18.05.2024 г,  жителите на град Варна, ще имат възможността да се възползват от удобството на инициативата мобилно събиране на непотребни за домакинствата дрехи и текстилни изделия.

Всеки месец, мобилен пункт е разположен на удобна и лесно достъпна локация, в различен жилищен район на града. Този месец, мобилният пункт ще Ви очаква в Район Зимно Кино Тракия, ул. „Хаджи Димитър, на страничния вход на ІІІ ПМГ „Академик Методий Павлов“, в интервала от 10,00 до 13,00 часа. Непотребните текстилни изделия се предават чисти и опаковани в торби или чували.

Кампанията е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.

Тази инициатива е възможност, всеки един от нас да покаже своята екологична отговорност и да бъде участник в процеса по увеличаване на дела на рециклираните  текстилни материали.