Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Предайте събраните ненужни дрехи и текстил в град Варна, а ние ще изтъчем красив килим

Предайте събраните ненужни дрехи и текстил в град Варна, а ние ще изтъчем красив килим

„ЕКО ЛОГИСТИК А“, в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД , отново предоставят възможност на жителите на град Варна да покажат своята екологична отговорност. И през този месец, гражданите на Варна, ще имат възможност да предадат събраните ненужни дрехи и текстилни изделия в мобилен пункт. Той ще бъде разположен в събота, 18.03.2023 г, от 10,00 до 13,00 часа, в ЖК Чайка, до блок 9, в зоната между детската площадка и спортното игрище.

Всеки гражданин, който участва в кампанията, ще допринесе за управлението на текстилните отпадъци, в съответствие с най-високите нива в йерархията за управление на отпадъци, както и ще спомогне за намаляването на депонирането на отпадъци.

Кампанията е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил – „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Събраните ненужни дрехи и текстил от гражданите, се сортират, след което преминават подготовка за повторна употреба, а негодните за повторна употреба, се нарязват на текстилни ленти, които се използват за демонстрационно тъкане на килими.