Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Предстоящо мобилно събиране в град Варна – нова локация

Предстоящо мобилно събиране в град Варна – нова локация

И  тази събота, гражданите на Варна, ще могат да предадат събраните количества ненужни дрехи и домашен текстил в разположения специално за целта мобилен пункт. Той ще бъде позициониран на нова локация на 16.12.2023 година, в интервала от 10,00 до 13,00 часа, в ЖК. Трошево, кръстовището на ул. „Радост“ с ул.“Милосърдие“.

Това е възможност да разчистим домовете си преди Коледните празници и да посрещнем Новата година „на чисто“. Всяко домакинство събира голямо количество ненужни дрехи и текстил през годината. Ненужните дрехи и текстилни изделия, се предават чисти и опаковани в торби.

Събраните  дрехи и текстил от гражданите, се сортират, след което преминават подготовка за повторна употреба. Годните за повторна употреба дрехи, продължават своя нов живот. Част от негодните за повторна употреба текстилни изделия се нарязват на  ленти, от които  ръчно се изтъкават уникални цветни килими и стенни пана.

Чрез предаването им в специализирани контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци или чрез предаването им в мобилен пункт за разделно събиране на текстилни отпадъци, гражданите  на Варна, демонстрират  своята екологична отговорност и спомагат за  увеличаване на дела на рециклираните материали, както и  за намаляването на количествата отпадъци за депониране.

Кампанията е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, а партньор „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.