Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Разделно събиране на текстилни отпадъци

Разделно събиране на текстилни отпадъци

За предотвратяване на образуването на битови отпадъци от облекла и текстилни изделия е организирано разделното им събиране чрез специализирани контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци, които са разположени:

  • град Варна, Западна промишлена зона, сградата на бившата Печатница – Изток, в двора на центъра за сортиране на „Евротекс“ ЕООД,
  • град София, район Илинден, бул. „Сливница“ №236, до спирка Оряхово.

 

     

Мобилно събиране на текстилни отпадъци се осъществява на територията град Варна по график публикуван на сайта на проекта – www.lifefortextilewaste.bg.