Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Серия „Пейзажи“

Серия „Пейзажи“

Тази седмица споделяме нова доза вдъхновение!  Както вече знаете, килимите са ръчно изтъкани от нарязани текстилни ленти, които са негодни за повторна употреба. Серията нарекохме „Пейзажи“.  Цветовата гама, която е подбрана за изтъкаването на килимите е от пастелни, земни и близки до естествените цветове  в природата. Тази комбинация създава усещане за уют, за топлина и същевременно вдъхва спокойствие.

Килимите са изтъкани в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД,   а дейността е част от проекта„ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“.

Споделяйки уникалните ни килими/стенни пана, искаме да насочим вниманието ви към добрите екологични практики, които изпълнението на проекта има за цел да  внедри и популяризира и да насърчи всеки един от вас да бъде част от реализацията на тези практики.

Проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни отпадъци, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“ с бенефициент „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД и партньор по проекта „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“ ,  ИСУН  2020№BG16M1OP002-2.009-0018-C01.