Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

След Великденско разчистване – възползвайте се от възможността да предадете ненужните си дрехи

След Великденско разчистване – възползвайте се от възможността да предадете ненужните си дрехи

Тази събота, 22.04.2023 г. , гражданите  на Варна, ще имат възможност да предадат събраните ненужни дрехи и текстилни изделия в мобилен пункт. Той ще бъде разположен в интервала от 10,00 до 13,00 часа, в район Владислав Варненчик,  на паркинга пред  бл. 20, до бариерата за пазара. Събраните ненужни дрехи или текстилни изделия се предават чисти и опаковани в торби.

Кампанията е част от дейностите, които се изпълняват в периода на дълготрайност на демонстрационен проект за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негодният за повторна употреба текстил  „ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 № BG16М1ОР002-2.009-0018-С01.  Събраните ненужни дрехи и текстил от гражданите, се сортират, след което преминават подготовка за повторна употреба, а негодните за повторна употреба, се нарязват на текстилни ленти, които се използват за демонстрационно тъкане на килими. Бенефициент по проекта е „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, в партньорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД.

Възползвайки се от тази възможност, всеки един от нас демонстрира своята екологична отговорност и подпомага разделното събиране на текстилните отпадъци, което от своя страна, спомага за увеличаване дела на рециклираните материали.  Тези стъпки допринасят за прехода към кръгова икономика в Република България.