Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Честита Нова 2023 година

Честита Нова 2023 година

Изпратихме една година изпълнена с  много предизвикателства.  Благодарим на всички, които са част от реализирането на  проект „Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ИСУН 2020 №BG16M1OP002-2.009-0018-C01. Споделяме с вас уникалната ни елха, изтъкана от нарязани лентички от негоден за повторна употреба текстил.

Пожелаваме  Ви Новата 2023 година да е здрава, спорна, още по-креативна и успешна!