Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

50 години Екологично образование в България

50 години Екологично образование в България

За нас, екипът на „Еко Логистик А“ ЕООД, беше изключително удоволствие и чест, да бъдем гости на тържественото честване по случай 50 години обучение по „Екология и опазване на околната среда“ в Лесотехнически университет.

При една от предходните ни съвместни инициативи, поехме ангажимент да изтъчем  пано с новото лого на Катедра “ Екология и ландшафтна архитектура“. Успяхме да спазим обещанието си и поднесохме официално паното с логото на Катедрата, на тържествената церемония.

Паното е изтъкано от нарязани ленти негоден за повторна употреба текстил, като  е спазен дизайна и са подбрани и съчетани цветовете на логото. Изтъкано е  в работилницата на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД,   а дейността е част от проекта„ Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“.

Поздравяваме още веднъж  екипа на  Катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ по повод 50 годишният им юбилей и им пожелаваме здраве, мъдрост и енергия, за да постигат още много професионални успехи!