Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил

„ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД в партьорство с „ЕВРОТЕКС“ ЕООД е изпълнител на Административен договор № Д-34-138/08.09.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Демонстриране на система за разделно